Utredning inomhusmiljö

Problem med inomhusmiljön, s.k. sjuka hus är ett känt faktum. Ofta är problemen
kopplade till fuktigheten som t.ex. röta och mögel i träkonstruktioner, kemiska
emissioner från betong eller andra byggnadsmaterial.

Jag är medlem i Byggdoktorerna, en ideell organisation som strävar efter
kontinuerlig fortbildning genom obligatoriska erfarenhetsträffar med fortbildning
och kunskapsåterföring. Byggdoktorerna är specialister på utredningar om
husskador och inomhusproblem.

 

Länk: http://byggdoktor.se/

Interaktivmedia 2013