Radonmätningar

Radonmätningar utförs i bostäder som ”Rådgivande korttidsmätning”.
Mätningen pågår under 2 dygn och radongashalten mäts med direktvisande
instrument. Det innebär en snabb bedömning av radonrisken och kan vara
användbar i samband med överlåtelse av småhus. Samtidigt utförs även
gammamätning för kontroll av blåbetong.

För att få säkert värde på radongaskoncentrationen krävs en mätning som
beräknar årsmedelvärdet, kallas vanligen för långtidsmätning.
Denna mätning pågår i minst två månader och kan bara utföras under
vinterhalvåret. Oftast kankommunen, där huset är placerat i, hänvisa eller
administrera radonmätningen till en relativt låg kostnad.

Kommer bostadshusets vatten från egen brunn, djupborrad eller från
högradonmark, bör även kontroll om förekomst av radongas i vattnet utföras.

Jag har genomgått utbildning på Statens Strålskýddsinstitut (SSI).
Numera heter myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

Länk: www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Radon/

 

Interaktivmedia 2013