Säljarbesiktning

Överlåtelsebesiktning för säljare 

Hus som skall säljas kan besiktigas på uppdrag av säljaren, så att presumtiva köpare skall
få en förståelse för huset inför ett köp och underlätta försäljningen. Besiktningen utförs
enligt SBRs modell för överlåtelsebesiktningar och utförs av godkänd besiktningsman.
Innehållet i en säljarbesiktning är samma som i en köparbesiktning.

Som säljare kan man även teckna en så kallad ansvarsförsäkring mot dolda fel. Vanligen
administreras ansvarsförsäkringen av mäklaren men den kan även administreras av
besiktningsmannen om huset inte säljs via mäklare.

En säljarbesiktning gäller inte för köparen så att undersökningsplikten bedöms vara uppfylld.
Husköparen kan däremot köpa den juridiska rättigheten till besiktningen genom att utföra en
genomgång av protokollet tillsammans med besiktningsmannen.

 

Länk: www.sbr.se/besiktning-kontrollansvar-byggkonsulter/hus-och-overlatelsebesiktning

  

Interaktivmedia 2013