köparbesiktning

Överlåtelsebesiktning för köpare

Vid köp av en fastighet har köparen en skyldighet att uppfylla sin undersökningsplikt.
Köparbesiktningen är en del av undersökningsplikten vad gäller husets
byggnadsteknik. Besiktningen bör utföras av en godkänd besiktningsman.
En köparbesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av en byggnad och
den mark som har teknisk betydelse för byggnaden.

Besiktningen genomförs av en byggsakkunnig och utförs enligt SBRs fastställda
mall och utförs av en godkänd besiktningsman. Besiktningen görs för att klarlägga
husets fysiska skick i samband med överlåtelsen.

Min besiktning är dessutom alltid utökad med fuktmätningar i känsliga konstruktioner,
vilket ibland kräver håltagning. Om möjligt utförs även fuktindikering i våtutrymmen.
Även om det finns besiktningsprotokoll upprättat inför en försäljning kan en
köparbesiktning tillföra mycket kunskap. När köparen har möjlighet att följa med vid
besiktningen skapas en förståelse för förekommande skador och brister,
samt för hur man kan utföra förbättringar och reparationer.

 

Länk: www.sbr.se/besiktning-kontrollansvar-byggkonsulter/hus-och-overlatelsebesiktning

 

Interaktivmedia 2013