Fuktmätningar

Det är allmänt känt att vatten (fukt) kan påverka material på olika sätt.
Vatten finns överallt, i och omkring oss och är kanske det mest
naturliga som finns. Därför måste man ha förståelse och kunskap
om vad som menas med fukt och vatten vid fuktmätningar samt även
hur olika material påverkas av dess vatteninnehåll.

Viktigt är också att instrumenten kan hanteras på rätt sätt och att ma
tolka erhållna mätresultat.

Interaktivmedia 2013