Energideklarationer

Vid försäljning av hus skall det finnas en energideklaration, inte äldre än 10 år.
Syftet med energideklarationen är att få ned den totala mängd energi som
förbrukas för uppvärmning och för varmvatten i bostäder. Energideklarationer
på byggnader genomförs i hela Europa.

Från och med 2014 är lagen förändrad, bl.a. med att skärpa kraven så att alla
personer som arbetar med energideklarationer måste vara personcertifierade.

Ofta är det praktiskt att utföra överlåtelsebesiktning och energideklaration samtidigt.

 

Länk: www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/

Interaktivmedia 2013