Ingenjörsfirma
Hans Sandelin AB

Överlåtelsebesiktningar - Av SBR godkänd besiktningsman
Utredningar av inomhusmiljön
Fuktmätningar Radonmätningar - Utbildad vid SSI
Energideklarationer - Certifierad energiexpert

Vi är verksamma i sydöstra Sverige runt Kalmar,
stora delar av Småland samt Blekinge och Öland.

Överlåtelsebesiktningar och energideklarationer utförs till fasta priser.

Interaktivmedia 2013